מעבר לבינארי: מגדר ומיניות באמנויות ובעיצוב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מעבר לבינארי: מגדר ומיניות באמנויות ובעיצוב

קוד
9400270
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00
  • הסמינר יעסוק במושגים מרכזיים של מגדר ומיניות לאורך ציר היסטורי מהניצנים שהופיעו בתקופת הנאורות ועד תנועת ה #MeToo. נלמד איך התגבשו תפיסות פרשניות של חוקרות וחוקרים בתחום תוך כדי קישורם למאבקים מרכזיים של יחידים וקבוצות נשים ולהט״בים שסבלו וסובלות מפגיעה בזכויותיהם. נושאים אלו יבחנו באמנויות השונות -  אמנות, קולנוע, עיצוב, תקשורת חזותית ואדריכלות. נעסוק בסמינר בסוגיות הסובבות סביב הצגה וייצוג וכיצד הן קשורות להדרה והחפצה; נבחן את מגדור המרחב ובאיזה אופן ההבחנות בין הגברי לנשי בחברה המודרנית מצטלבות עם קווי התיחום שבין הפרטי לציבורי; נתבונן על ׳אחרות׳ מינית אל מול תפיסות נורמטיביות המבקשות למשטר את הפרט והחברה; נברר כיצד מיתוסים מבנים תפיסות של זהות ממוגדרות ומיניות של יחידים וקבוצות.   

    מטרה נוספת של הסמינר היא כתיבת עבודה עצמאית תוך כדי ליווי הסטודנטים בתהליך המחקר. משתתפי הסמינר ירכשו כישורי מחקר ביניהם שכלול יכולות הקריאה הביקורתית, ניתוח טקסטים אקדמיים, ארגון חומרים תיאורטיים, יצירת סינתזה בין מקורות שונים והתנסות בכתיבה אקדמית. הם ילמדו במהלכו של הקורס מה זו סקירת ספרות מחקר וכיצד ניגשים אליה. הסטודנטים יתאמנו בקריאה וכתיבה, בחיפוש ובהתמודדות עם עיבוד החומר שיאתרו. בתום סמסטר א', יידרשו הסטודנטים לבחור נושא לסמינר ולהגיש מבוא ראשוני של עבודתם. סמסטר ב' יוקדש ברובו לעבודה עצמאית בהדרכה של הכנת עבודת הסמינר.