ד"ר רותי גינזבורג | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ד"ר רותי גינזבורג

גינזבורג היא חוקרת תרבות חזותית. היא בוגרת תואר שלישי של התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר-אילן. את מחקרה המשיכה בפוסט דוקטורט באוניברסיטת דרהם אנגליה במכון המתקדם לצילום ובמרכז מינרבה לזכויות אדם, הפקולטה למשפטים. היא זכתה במענק מחקר של מכון ספרא לאתיקה, של קרן Fritz-Thyssen ושל האקדמיה הלאומית הישראלית למדע (ISF). המחקר של גינזבורג עוסק באופן ביקורתי בצילום, בפרקטיקות של פעילים וארגוני זכויות אדם. ספרה ״והייתם לנו לעיניים״ עוסק בשלושה ארגוני זכויות אדם הפועלים בשטחים דרך הצילום. בהמשך גינזבורג דנה באופן פרשני ביחסים בין מומחים ללא מומחים בפרקטיקה של העברת מצלמות ארגוני זכויות אדם לקהילות הנפגעות באזורי חיכוך. המחקר התפרסם במאמרים בכתבי עת בינלאומיים. המחקר הנוכחי מתמקד בצילום והפגנות כשהוא דן במבנים מדיומלים של ייצוג ובהיבטים גופניים רגשיים של הצילום הפרפורמטיבי המחאתי. גינזבורג היא אחת מעורכות כתב העת ׳מפתח׳, כתב עת לקסיקלי למושגים פוליטיים, אוניברסיטת תל אביב. היא חברה במערכת כתב העת ״תיאוריה וביקורת״.