שיטות במחקר חזותי/פרשני: מבוסס צילום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שיטות במחקר חזותי/פרשני: מבוסס צילום

קוד
9400273
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 10:00 - 11:30

לכתוב באור: מחקר ותיאוריה של צילום - המטרה המרכזית של הפרוסמינר על צילום היא לחבר בין תיאוריה למעשה. בעזרת לימוד ופיתוח מושגים מרכזיים נבחן כיצד ניתן להבין את הצילום כמחקר על המדיום, על סוגיות חברתיות ועל ההוויה האנושית. במהלך הקורס נקרא כמה מהטקסטים המכוננים בתחום הצילום. הקריאה תתחקה אחר מהלכי מחשבה של הוגים והוגות מרכזיים.ות בתחום המחקר על המדיום. דרך טקסטים אלו נשאל: מהו צילום?  מה הדינמיקה הנוצרת בצפייה בתצלום? מי וקח חלק בצילום? מה התפקיד החברתי ואהסתטי של הצילום? מהו צילום תיעודי ומה הם מרכיביו החברתיים -אתיים? מה ההבדל בין תיעוד לבימוי? כיצד ניתן להבין את התצלום בארכיון? מה קרה למבט האנושי עם המצאות טכנולוגיות שונות כמו הצילום האווירי? כיצד שינתה הרשת את ההבנה של הדימוי (הדיגיטלי)? מה קרה וקורה להתמצאות בעולם הווירטואלי?

לצד לימוד זה, נחשוף את המאפיינים המרכזיים של הכתיבה בתחום לימודי הצילום. נלמד לזהות את אסטרטגיית הטיעונים, את הנחות היסוד המובלעות ואת המבנה והרטוריקה שאימו ההוגים. בנוסף, נחלץ את מגוון ההקשרים המחשבתיים, ההיסטוריים ואחרים בהם הטקסטים ארוגים, שהיכרות עימם מעשירה את הקריאה והכתיבה.