כירורגיה של התהליך היצירתי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

כירורגיה של התהליך היצירתי

קוד
794500835
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

במסגרת הקורס ננסה לנתח ולזהות את התהליך היצירתי העומד בבסיסן של עבודות אנימציה לא נרטיביות תוך השוואתו עם תהליכי יצירה בתחומים נוספים ועם תהליכי מחקר מדעיים. בהשראת התהליכים שנזהה, ינסח כל סטודנט "שאלת מחקר" אותה הוא יחקור באמצעים עיוניים, רעיוניים, ויזואליים ובכלים של אנימציה. תוצר הקורס יהיה ספר אמן המהווה "הצעת מחקר" ומנסח מתודולוגיה למחקר אנימטיבי, וכן מספר "ניסויים אנימטיביים" הבוחנים את ההצעה. ניתן ואף רצוי להשתמש בתהליך העבודה במסגרת הקורס כתהליך מלווה לפרויקטים בקורסים מקבילים – סרט שנה ג', יומן שנה ג' או סרט גמר הקורס עוסק בתהליכים של מחקר יצירתי כאשר הדגש הוא על - הגדרה של מוטיבציה/"שאלת מחקר"/רעיון/כיוון, חיפוש מתודולוגיות לפיתוח שאלת המחקר, קבלת החלטה באשר לאופן שבו מתווכים את תוצרי מחקר לצופה. הסטודנטים יתוודעו לתהליכי מחקר של יוצרים שונים, יגדירו שאלת מחקר משלהם לעבודה של הסמסטר, וייצרו במהלך השיעור שלושה "רצפים" בטכניקה דיגיטאלית לבחירתם שהם "ניסויים" הבוחנים את שאלת המחקר שלהם תחת מסגרת מוגדרת. בסוף הקורס יבחרו הסטודנטים כיצד להציג את תוצרי המחקר, כאשר הם אינם מחויבים להגיע לתוצר מוגמר ויכולים להסתפק בסקיצה מפורטת ובהירה.