נקודת מפגש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נקודת מפגש

קוד
12069
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

נקודת מפגש מהווה אפשרות לשיחה התבוננות ודיון פתוח בעבודות, בחומרים וברעיונות שעולים מתוכם. המפגשים האישיים מאפשרים תנאים ייחודיים ובלעדיים להתמקדות בשאלות ובפרובלמטיקות שעולות מתוך חומרי העבודה המעשיים והרעיוניים. על רקע זה, ההנחייה בנקודת מפגש זו תעסוק בגיבוש  עמדה עקרונית, מוצקה ומבוססת ביחס לעבודות באופן מנוסח היטב.