סמינר- ירושלים: היסטוגרפיה של עיר מאוחדת/מחולקת | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סמינר- ירושלים: היסטוגרפיה של עיר מאוחדת/מחולקת

קוד
70161
שעות אקדמיות
45
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00