סדנה: שימור בכפות הידיים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנה: שימור בכפות הידיים

קוד
70145
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שישי
בשעה 9:00 - 9:15

מטרת הקורס היא לאפשר התנסות מעשית בשימור ו בביצוע מלאכות שימור כחלק מתפישה של למידה מבוססת התנסות. חשיבותו היא בהכרה ובהבנה של היבטים חומריים וטכניים בשילוב הבסיס התיאורטי של עולם השימור המעשי במכלול תהליך השימור. תהליך השימור בנוי משלושה נדבכים בסיסיים הכרה- הבנה-חובה הנובעים מהשאלות: מהו הנכס הראוי לשימור, תכלית השימור של הנכס ואופן השימור שלו – ובתמצית: מה משמרים, למה משמרים ואיך משמרים )האמנה לאתיקה בשימור המורשת בישראל, 2016 .)פעולות השימור המעשי מתמקדות בנדבך השלישי ועוסקות באופן שימור הנכס ובביצוע פעולות השימור כך שיבטיחו שמירה על ערכיו על -פי תכלית השימור שלו. הן מבוססות על הכרת מלאכות מסורתיות, והבנה של טכנולוגיות וחומרי בניה ששימשו ב בנייה המסורתית. הכרת העבודה של משמרי המורשת הבנויה על התמחויותיה מאפשרת, לעוסקים בתכנון השימור, להבין טוב יותר את תהליך השימור ואת קבלת החלטות במהלך התכנון והביצוע של פרויקט שימור, ולתכנן מתוך הבנה של היבטי היישום והמחויבות של המתכנן לאיכותם של תוצרי השימור.