קורס בחירה: בין תיאוריה לפרקטיקה בשימור המורשת | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס בחירה: בין תיאוריה לפרקטיקה בשימור המורשת

קוד
70143
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 11:30 - 13:00

בהקדמה לספרו Place, Race, and Story כותב נד קאופמן כי אם שימור היה ביסודו תחום דעת טכני בלבד, כי אז נכון היה למדוד את הצלחתו באמצעים טכניים. אך אין זה כך. השימור הוא התמחות חברתית, בחלקה היסטורית ובחלקה תכנונית. מטרתו האולטימטיבית אינה תיקון או שימור דברים ישנים, אלא יצירת מקומות בהם אנשים יכולים לחיות טוב ולהתחבר לנרטיבים משמעותיים הקשורים להיסטוריה, תרבות וזהות. 

בקורס יונח הבסיס התיאורטי והפרקטי לעיסוק בשימור מורשת התרבות. יוצג התחום על מגוון היבטיו וממשקיו עם תחומי עיסוק נוספים. ילמדו מושגים ומונחים מרכזיים, אמנות ומסמכי מדיניות, כלים ומנגנונים לשימור הקיימים בארץ ובעולם וכן גישות מקובלות בשימור ומגמות מרכזיות בשיח המקצועי כיום. יידונו דילמות מקצועיות ושאלות פרקטיות הנוגעות לעבודתו של האדריכל העוסק בשימור המורשת מנקודת מבט ביקורתית. אלה תוך הצגת מקרי בוחן, ניתוח דוגמאות מהשטח והתחבטות בסוגיות אתיות ומקצועיות. יושם דגש על האחריות, הרגישות והמחויבות לבחינה מקצועית-ביקורתית-אתית לעיסוק בשימור המורשת וליישום פעולות השימור הלכה למעשה. זאת ברוח האמנה לאתיקה בשימור המורשת בישראל (ירושלים 2016): האמונים על שימור המורשת - מקבלים בכבוד • משמרים בענווה • מוסרים נאמנה.

הקורס מיועד לסטודנטים בשנה רביעית וחמישית. הוא מומלץ כקורס חובה המלווה את הסטודיו לשימור בסדנה לשימור המורשת הבנויה ע"ש יעל לוין או כקורס בחירה עצמאי.