מבוא לאדריכלות נוף | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מבוא לאדריכלות נוף

קוד
70422
שעות אקדמיות
22
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 11:30

הנוף האורבני משלב בין המרחב הבנוי לבין התייחסות למערכות הטבעיות המהוות תשתית חיונית לעיר — מצמחייה, ועד למיקרו-אקלים ומערכות מים. מטרתו של הקורס הינה לתת לסטודנטים בסיס תיאורטי ומעשי לעיצוב הנוף האורבני ולהציף סוגיות מרכזיות בתחום מתוך היבטים היסטוריים, תרבותיים, חברתיים ואקולוגיים. הקורס יכלול הרצאות ודיונים כיתתיים בהתבסס על קריאת טקסטים ולימוד מקרי בוחן בישראל והעולם.