קורס בחירה: התמחות מקצועית בארכיטקטורה - סטאז' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס בחירה: התמחות מקצועית בארכיטקטורה - סטאז'

קוד
70313
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 19:00 - 20:30

בשוק העבודה התחרותי של היום, ניסיון תעסוקתי מהווה גורם מרכזי באיתור מועמדים למקומות עבודה. פרקטיקת ההתמחות מאפשרת לסטודנטים להשתלב כבר במהלך הלימודים בארגונים עסקיים או במוסדות ציבוריים, בתפקידים ההולמים את תחום לימודיהם ואת אופקם התעסוקתי. ההתמחות מאפשרת לסטודנטים להרחיב את הרשת החברתית- מקצועית שלהם לצבור ניסיון תעסוקתי לקראת השתלבות מקצועית בסיום לימודיהם, ולרכוש יתרון יחסי בעולם העבודה. המתמחים זוכים לא רק להשתלב במשרת התמחות איכותית אלא גם בייעוץ אישי-תעסוקתי, בהצטרפות לרשת עמיתים רחבה וחיזוק מיומנויות נדרשות, כל זאת על מנת למנף את ההתמחות לכדי תעסוקה ההולמת את השכלתם. ההתמחות מספקת חווית התנסות איכותית ואפקטיבית לאלה המחפשים לצבור ניסיון, ידע, כישורים ורישות הדרושים כיום על מנת להשתלב ולהתקדם בעולם העבודה העכשווי. ההתמחות משלימה את ההכשרה האקדמאית והטכנולוגית ע"י הנחייה ואימון של הסטודנטים בתרגום הכלים שרכשו באקדמיה לשפה המעשית, וכן בהקניית יכולת לתכנון במגבלות הנתונים, פיתוח שלבי החשיבה והניתוח, עידוד היצירתיות המחשבתית והעיצובית, פיתוח היכולת לדיאלוג מקצועי עם היועצים השונים, תרגול האינטגרציה של כלל המערכות והשיקולים כבסיס לקבלת החלטות תכנוניות. בד בבד עונה התכנית על הנחיות רשם האדריכלים והמהנדסים המיועדות לקבלת רישיון אדריכל ומקצרת את הזמן הנדרש לצורך השלמתן באופן משמעותי. ניתן לבצע את ההתמחות הן במגזר הפרטי הכולל משרדי אדריכלים פרטיים וחברות מסחריות, והן במגזר הציבורי הכולל משרדי ממשלה וחברות ציבוריות. ניתן להתמחות גם בחו"ל בכפוף לאישור פרטני. מקום ההתמחות ייבדק ויאושר גם כמשרד מאמן המוכר ע"י רשם המהנדסים והאדריכלים, ייערך מעקב שוטף ויבוצע פיקוח על הידע הנרכש. ניתן לבצע מספר תקופות התמחות במהלך הלימודים על פי רצון הסטודנט: בסמסטר ב' של השנה הרביעית, ו/או בתקופת הקיץ שבין השנה הרביעית והחמישית ו/או במהלך שני הסמסטרים של השנה החמישית. תקופת ההתמחות הראשונה יכולה להיעשות דרך עמותת אלומה המבצעת אותה ללא שכר וללא יחסי עובד מעביד, ובכך לתת לסטודנטים אפשרות נוחה יחסית לדריסת רגל בשוק העבודה, כשלאחר מכן ניתן להמשיך אותה במתכונת של העסקה רגילה בשכר כך שתיחשב גם במניין תקופת התמחות הנדרשת לקבלת רישיון אדריכל ע"י רשם המהנדסים והאדריכלים. מטלות בסיום הקורס: הצגה והגשה של דו"ח התמחות ומצגת סיכום.