סטודיו 6/8 - הפעולה האדריכלית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו 6/8 - הפעולה האדריכלית

קוד
70888
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 20:30

קורס זה, המוצע לסטודנטים הלומדים בסמסטר השישי ובסמסטר השמיני (בשנים ג' וד'), כולל קבוצה של "סטודיוים" במסגרתם מוצעים מגוון של אתגרים תכנוניים ועיצוביים הבוחנים את פניה וגבולותיה של הפעולה האדריכלית. הקורס יתמקד בתכנון ועיצוב מבנים בהקשרים שונים (גיאוגרפיים, היסטוריים, אקלימיים, פרוגרמתיים וטכנולוגיים) ורמת פירוט שונות. הסטודיוים מוצעים גם במגוון אופני הוראה ולמידה: חלקם מועברים כסדנה מרוכזת במהלך הקיץ וחלקם במהלך הסמסטר, חלקם בארץ וחלקם בחו"ל. בכל הסטודיוים יושם דגש על פיתוח המבנה, התמקצעות בשימוש בכלי תכנון ועיצוב אדריכליים, על איכות הייצוגים והמסמכים האדריכליים, על פיתוח תהליך עבודה מורכב המתייחס למגוון רחב של משתנים ועל הפנמה של ידע מקצועי חדש.

על כל סטודנט הלומד בסמסטר 6 או בסמסטר 8 לבחור אחד מהסטודיוים המוצעים במסגרת הקורס. רשימה של הסטודיוים השונים והסבר מפורט על תוכנם יפורסמו במהלך הסמסטר הראשון, אז גם יפתח תהליך הבחירה.