אדר' ייטב בוהסירה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים