היפר סטודיו - אימפקט / IMPACT | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

היפר סטודיו - אימפקט / IMPACT

קוד
230010
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר א
יום
שישי
בשעה 9:00 - 12:00

ההיפר סטודיו יעסוק בניסיונות לקדם, לעכב או להכווין לשינוי באמצעות יוזמה ומהלכים אקטיבים (חברתיים, תרבותיים, כלכליים, טכנולוגיים ועוד) על ידי נקיטת עמדה ופעולה פומבית. נבחן מקרים מקומיים ובינלאומיים, ונפגוש  אנשי מקצוע מתחומי אדריכלות ועיצוב, יזמות וחדשנות, מוזיאונים, אקטיביסטים חברתיים - נצביע על מהלכים דומים אך נייצר חדשים. בין כלי העבודה הקיימים, נרחיב את אפשרויות של תהליכי המחקר והפיתוח.