ארכיטקטורה ישראלית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ארכיטקטורה ישראלית

קוד
7135
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס אדריכלות ישראלית מגולל את סיפורה של האדריכלות בארץ ישראל מתחילת המאה ה-20 דרך פריזמה לקסיקאלית של מונחים. רשת המונחים הזו היא תוצר של מחקר ארוך שנים ומשמשת כבסיס לדיון ביקורתי אודות המרחב המקומי. במהלך הקורס יחשפו הלומדים לתופעות העיקריות באדריכלות והתכנון הישראליים וייקנו כלים לניתוח האדריכלות הישראלית על רקע תקופת התעצבותה. אדריכלות ותכנון הם תמיד נחלתה של הקבוצה ההגמונית בחברה ולכן תיאור וניתוח שלהם הוא למעשה חקר אותה הקבוצה. לאחר מלחמת העולם הראשונה החלה תנועת העבודה לעשות בארץ את צעדיה הבטוחים הראשונים, לאחר מלחמות ששת הימים ויום כיפור תשו כוחותיה והיא הוחלפה. קורס זה עוסק במבעים האדריכליים והתכנוניים שבעת ובעונה אחת שיקפו את סדר יומה של תנועה זו ועיצבו אותה.