סטודיו 5 - העיר הישראלית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו 5 - העיר הישראלית

קוד
7314
שעות אקדמיות
140
נ"ז
6
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 17:00

סטודיו 5 הינו סטודיו אינטגרטיבי, המפגיש יכולות וכלים אדריכליים שנרכשו במהלך הסמסטרים הקודמים, יחד עם כלים ביקורתיים מחקריים, וזאת לצורך פיתוח תזות אדריכליות/מרחביות אישיות ורלוונטיות בקונטקסט המקומי. הסטודיו בוחן את העיר הישראלית מקרוב ומרחוק. מקרוב, כאתר פורנזי רווי ממצאים מוחשיים ועדויות מפלילות המאפשרים לערוך קריאה ספקולטיבית, ממוקדת ככל האפשר, של המרחב הבנוי. מרחוק, כזירה של אי-ודאות הרוחשת קונפליקטים חברתיים ואזרחיים, אינטרסים כלכליים סותרים, כשלים מערכתיים, אסונות סביבתיים והבטחות טכנולוגיות. הסטודיו יפוצל ל-3 קבוצות שיונחו במשולב על ידי ארכיטקטים וחוקרים. כל קבוצה תעבוד על עיר ישראלית אחרת. המיקום יוכרז עם פתיחת הסמסטר. תהליך התכנון יתחיל במודל אורבאני וניתוח מערכתי משותף של הקבוצה ויתפצל לפרויקטים אינדיווידואליים שיוגשו בטווח שבין 1:500 ל- 1:100. כל הפרויקטים יעסקו באספקטים ובמינונים שונים של re-programming ו- re-use. עבודת המחקר תהיה אינטר-דיסציפלינארית, תכלול תחומי ידע תרבותיים, סביבתיים וטכנולוגיים שונים ותלווה את תהליך התכנון והעיצוב מראשיתו ועד סופו. היא תתבצע בקבוצות עבודה קטנות ותוצג באופן שוטף במהלך הסמסטר. בנוסף, לסטודיו תוצמד תמיכה במחקר עיוני שיציע בחינה היסטורית ותיאורטית של נושאי הסטודיו, ירחיב את הדיון האדריכלי וישפר את יכולות הסטודנטים לבסס את הפרויקטים על טיעון פוליטי, תרבותי או סביבתי עקרוני.