כלים מבוססי מסך 4 - קראפט דיגיטלי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

כלים מבוססי מסך 4 - קראפט דיגיטלי

קוד
70216
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

עם ההתקדמות הטכנולוגית בשנים האחרונות אפשר לראות תהליכי ייצור חדשים אשר מאפשרים למעצבים.ות ואדריכלים.יות חופש מחשבתי, חומרי וגיאומטרי שהיה בעבר שמור למומחי.ות קראפט. התפתחות זו הולידה איתה שני שבילים טכנולוגיים : עיצוב/מידול ממוחשב וייצור ממוחשב. בקורס נעסוק בשני השבילים הללו באמצעות סדנא יוצרת המשלבת תהליכי ייצור טכנולוגיים עם מידול ממוחשב דרך קוד.  הקורס משמש בסיס להיכרות עם עולם הייצור הדיגיטלי ותהליכי תכנון מתוך תפיסת מערכת. דרך כתיבת הקוד וההבנה של המבנה שלו, נתנסה בבניית מערכת תכנונית שאינה מכוונת תוצר ספציפי אלא נותנת דגש על תהליך התכנון והייצור והמשתנים השונים שאפשר לעבוד איתם בדרך.

בנוסף, יקנה הקורס הבנה וכלים להתערבות בשרשרת הייצור ושיקוליה: התכונות הגיאומטריות והחומריות, יחס שלד- מעטפת,שיטות דיגיטליות להפקה ופיתוח של מכלולי בניה, אילוצי הטכנולוגיה וההבדל משיטות ייצור מסורתיות, וכן שיטות ייצור ממוחשבות ושיטות בניה והקמה המשמשות כתשתית רעיונית לפיתוח קונספטואלי ועיצובי.