סדנת פרויקט אישי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנת פרויקט אישי

קוד
5002095
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:30 - 17:30

הקורס יהווה פלטפורמה לפיתוח שפה אישית ויצירת גוף עבודה חדש, תוך בחינת היחסים בין אובייקט וחלל וחידוד הקשר בין מחקר חומרי ומחקר רעיוני. הקורס יבקש לבחון את החומר בהקשרים של תוכן, פעולה ודימוי ודרך אספקטים של זהות, גוף ומרחב. השיעורים יכללו הנחיה אישית וקבוצתית וחשיפה ליצירות של אמניות ואמנים מהארץ והעולם.