סדנת מחקר זכוכית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנת מחקר זכוכית

קוד
5002065
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 9:30 - 12:30

סדנת המחקר תעסוק בלימוד פרקטיקות מחקר ועשיה בתחום הזכוכית, במקביל להשתקפות התחום בעולם העיצוב והאמנות . במהלך הקורס יועברו מצגות בנושא שימוש בזכוכית בעולם האמנות והעיצוב העכשווי ובנושא תולדות הזכוכית בתקופות קדומות. הסטודנט יידרש לבצע מחקר מעשי ותאורטי סמסטריאלי תוך ליווי של מרצים מהמחלקה להיסטוריה ותאוריה ומתחום תולדות הזכוכית בעת העתיקה .