סדנה חומרית רעיונית - מסלול זכוכית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנה חומרית רעיונית - מסלול זכוכית

קוד
5002064
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:30 - 17:30

במסגרת הקורס תתקיים הנחיה סמסטריאלית לפרויקט גמר הכוללת : גיבוש הצעה לנושא פרויקט גמר, מחקר מקדים לעבודה וגיבוש רעיוני חומרי. המפגשים יעשו במסגרת אישית וקבוצתית. במהלך הפגישות הקבוצתיות יתקיימו הרצאות ויתקיימו דיונים בנושאים הקשורים לפיתוח רעיון ותהליכי העבודה בזכוכית ביחס לעולם האמנות והעיצוב העכשוויים