פיתוח מוצר באמצעות רישום 3 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פיתוח מוצר באמצעות רישום 3

קוד
67407555
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

המשך תרגולי הבנייה, הצללה, צבע וחומריות, פיתוח מאפיינים אישיים. פיתוח היכולת של התלמיד/מעצב לתקשר באמצעות הדו-מימד.