סטודיו מבנה תפקוד צורה א' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו מבנה תפקוד צורה א'

קוד
623003
שעות אקדמיות
90
נ"ז
3
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

מבנה תפקוד צורה הינו קורס יסודות מעשי בתלת מימד, במהלכו נבקש לבחון את אבני היסוד של השפה החזותית התלת ממדית והאופנים בהם היא באה לידי ביטוי במישורים המורפולוגיים החומריים והתפקודיים. בכל שיעור יועלה נושא-תרגיל המיצג אספקט תלת מימדי אחר, דרכו יתבקשו הסטודנטים להתמודד עם שאלות כמו: יסודות המבנה הצורה התפקוד ומאפייני התקשורת,של האובייקט. הקורס בנוי ממערך תרגילים שחלקם מתפתחים אחד מהשני וחלקם יחידניים , כאשר הדגשים משתנים ומתפתחים מסמסטר לסמסטר. בסמסטר א'- הדגשים בעיקרם מורפולוגיים ועל כן העיסוק הוא בעיקר בקרטון ביצוע , ואילו בסמסטר ב'- מתרחבת העשייה לחומרים מגוונים דרכם אנו מבקשים לאמוד את השפעת החומר על הביטוי הצורני התלת מימדי הכולל.