סטודיו ג- קיימות עיצוב ושינוי התנהגות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו ג- קיימות עיצוב ושינוי התנהגות

קוד
623018
שעות אקדמיות
0
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 14:00 - 18:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

קיימות עיצוב ושינוי התנהגות.

מרצה: אלישע טל

הקורס יתמקד בנושא קיימות ובמסגרתו נבחן איך עיצוב יכול לחולל שינוי מקיים ונלמד אסטרטגיות עיצוב שונות לפיתוח פתרונות ברי-קיימא. היום ברור לכל שתהליכי העיצוב, מאז המהפכה התעשייתית, היו לקויים והובילו למשברים הנוכחיים. כעת נדרשת גישה שונה כדי לפתח פתרונות חדשניים שיאפשרו לנו להמשיך ולסגסג לאורך זמן.

כל האתגרים העומדים בפני החברה שלנו כיום מחייבים ״שינוי התנהגות״: שינוי גורף בכל אופני החיים הבסיסיים; באופן בו אנחנו צורכים אנרגיה, חומרים, מזון. ובאופן בו אנחנו מתניידים, מספקים בריאות, הגנה וסביבת חיים נוחה ושוויונית לכל.

אך ״שינוי התנהגות״, הרגלים ודפוסי חשיבה קשים לפיצוח ולראיה הקושי בשינוי הרגלי אכילה, פעילות גופנית, עישון וכד׳. כאן יש לעיצוב מוצר ועיצוב סביבה תפקיד מרכזי, שנובע מהיכולת שלנו להבין את צרכי המשתמש ואופני השימוש, לשלב בין תחומים וליישם צורת חשיבה מערכתית והוליסטית.

כקבוצה נבחן דרכים בהן נוכל להשפיע, נפנה את המבט מהתחום המסורתי, הצרכני והפרטי למרחב המשותף.  נצא לסיורים, נשמע הרצאות, נזהה תחומים מעניינים לפעולה ונלמד תיאוריות שונות לשינוי התנהגות. כל סטודנט יגדיר תחום עניין אישי, שאותו ילמד ובמסגרתו יפתח פתרון חדשני . זו הזדמנות מרתקת, לבחון מחדש את האופן שבו אנחנו מעצבים את החיים, הסביבה והחפצים שלנו כדי לעודד התנהגות שונה ולהציע חזון חומרי וערכי עדכני.