פיתוח מוצר באמצעות רישום 2 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פיתוח מוצר באמצעות רישום 2

קוד
6740755
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)

המשך תרגולי הבנייה, הצללה, צבע וחומריות, פיתוח מאפיינים אישיים. פיתוח היכולת של התלמיד/מעצב לתקשר באמצעות הדו-מימד.