פיתוח מוצר באמצעות רישום 3 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פיתוח מוצר באמצעות רישום 3

קוד
67407555
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)