תמיכה מחקרית אודות עיצוב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תמיכה מחקרית אודות עיצוב

קוד
6300110
שעות אקדמיות
0
נ"ז
0
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 18:00 - 19:30

הפרויקט המסכם מהווה מסגרת אקדמית המנחה את הסטודנטים למצוינות וחדשנות. שיטת ההוראה מתוכננת לסייע לסטודנטים לאתגר את החשיבה המקובלת, לזהות פרדיגמות קיימות ולערערן ובכך להובילם לפריצת דרך. במסגרת הפרויקט יידרשו הסטודנטים להטמיע את הידע ותהליכי היצירה והניהול שנרכשו במהלך הלימודים, תוך כדי נקיטת עמדה ואמירה אישית. סמסטר א' יוקדש למחקר על פי שיטות מחקר כגון: Case Study ו- Design Audit, מחקר איכותני, ויזואלי או אחר. במהלך הסמסטר יתקיימו הרצאות אורח מתחומים מחקריים מגוונים. כל סטודנט ילווה על ידי מנחה אישי שנתי. בסוף הסמסטר יערכו הגשות במהלכן ירצו הסטודנטים על מחקריהם.