רביד רובנר

רובנר היא מרצה וחוקרת עיצוב המתמחה בהיסטוריה של מושגים בעיצוב, בעיצוב בעידן המידע, בעיצוב מגדר ובעיצוב בר-קיימא. עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בהיסטוריה של מושג המקוריות באמנויות. רובנר כתבה את התכנית ללימודי עיצוב לבגרות במשרד החינוך, "היבטים בתולדות העיצוב" ושימשה כמובילה פדגוגית של התכנית.

לצד הוראת ידע, רובנר מלמדת מתודולוגיות מחקר תיאורטי בעיצוב, ובהן מיפוי חשיבה ריזומטי ככלי לחשיבה עיצובית. היא טבעה את הסוגה הפואטית "שירת חפצים" ומנהלת את מדור שירת חפצים במגזין כולעיצוב.

תמונה
מפת חשיבה ריזומטית "ההיסטוריה של העיצוב", 2013