מחקר ריזומטי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מחקר ריזומטי

קוד
631164692
שעות אקדמיות
0
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שישי
בשעה 9:00 - 13:30

קורס שיטות מחקר בעיצוב יעניק לסטודנטים כלים פרקטיים למחקר איכותני בעיצוב. כל סטודנטית תבחר אובייקט ותחקור אותו לאורך הסמסטר בכמה מההיבטים הבאים: סביבה, שימושים, אינטראקציה, היסטוריה וביקורת. החלק הראשון של הקורס יוקדש לשיטות של מחקר אנתרופולוגי בעיצוב ולאופני המחשת המחקר; החלק השני לארגון מידע במפה ריזומטית; החלק השלישי לעיון מושגי ותיאורטי בספרים ובמאמרים. הקורס יסתיים בשאלת מחקר עיצובית ובמפת ידע מחקרית.