כתב יד ‏ | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

כתב יד ‏

קוד
260010
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00

'כתב יד' הוא קורס בחירה לסטודנטים בשנים ג-ד, המעוניינים לבחון ולפתח כתב יד אישי ברישום, כחלק משפת האיור או העיצוב שלהם. במהלך הקורס יבחנו היחסים בין איור לרישום, תוך התמקדות ברישום ככלי לתיעוד התבוננות, התרשמות וכאמצעי לביטוי אישי.

 

במטרה להעשיר את אמצעי ההבעה ברישום, הקורס יאפשר התנסות במגוון פורמטים וטכניקות, תוך פיתוח מודעות ורגישות לקו, כתם ומרקם. כמו כן, ייבחנו אופנים שונים לפרשנות חזותית, הנובעים מהתבוננות בדימויים או בהתייחסות לטקסט.

 

הקורס יתנהל כסדנה מעשית בכיתה ומחוץ לכיתה, במקביל לתרגילים ולעבודה בבית, ויכלול היכרות עם אמנים ומאיירים, שהרישום מהווה מרכיב מרכזי ביצירתם.

 

בקורס יושם דגש על העצמאות וחופש הפעולה של הסטודנטים – בבחירת הנושאים, האמצעים הטכניים ובפיתוח השפה החזותית. בסיום הקורס, יתבקש כל אחד מהסטודנטים לבחור מהעבודות שעשה במהלך השיעורים ולהציג תערוכה אישית קטנה, בפורמט שיבחר, במסגרת תערוכה קבוצתית של כלל הכיתה.