שפת האיור ב'-ב'2 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שפת האיור ב'-ב'2

קוד
25036
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

שפת האיור הוא קורס שבמרכזו היכרות בסיסית עם דיסציפלינת האיור. מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלי עבודה מעשיים ותיאורטיים לפיתוח שפה חזותית וקונספטואלית. הסטודנטים יתוודעו לשיטות עבודה ומחשבה אופייניות לדיסציפלינה, באמצעות למידה מעשית והתמודדות עם סוגיות ומשימות מייצגות. הסטודנטים יפתחו מיומנויות ציור והמחשה כהמשך לקורסי מבוא לאיור בשנה א׳, בדגש נוסף על המצאה, בצד התבוננות. חלקו הראשון של הקורס יעסוק בקונספט חזותי כאמצעי להעברת מסר. הסטודנטים ייתנסו בפיתוח של שפה חזותית (סגנון) הכפופה לשיטה והמשגה, תוך הבנה של השפעת הטכניקה הציורית, הקומפוזיציה, הצבע וכל מימד חזותי אחר, על המשמעות של עבודתם. הסטודנטים ילמדו ליישם את השפה החזותית ליצירת עולם ויזואלי שלם ומורכב. בחלקו השני של הקורס יעסקו הסטודנטים בפרשנויות איוריות לטקסטים מגוונים, המתבססות על האסטרטגיות שנלמדו בסמטסר הראשון. במקביל ירכשו הסטודנטים היכרות עם הנעשה בזירת האיור בעבר ובהווה, ילמדו מושגים מתחום האיור וישכללו את יכולת הדיון הביקורתי. בתחילת הסמסטר השני יעברו הסטודנטים סדנה מרוכזת באיור על מחשב, לאחריה יוכלו להשמש במחשב ככלי איורי.