איור ועיצוב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

איור ועיצוב

קוד
25104
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 17:00

וצר המסוגל להציע פתרונות המשלבים איור ועיצוב יכול להציע פתרון שלם וקוהורנטי לכל אתגר עיצובי בו יתקל.  הקורס יתמקד ביצירת שפה אישית שלמה ומגוונת המורכבת מאלמנטים מאויירים ומעוצבים בהיררכיות משתנות. הסטודנטים ילמדו לזהות את החוזקות שלהם באיור או\ו בעיצוב,  ולהשליך אותן על תחומים בהן יש להם פחות שליטה, ביטחון או ניסיון. אימג' מייקינן, סיגנון, אנימציה, טכניקה איורית וההשלכה שלה על משמעות, לטרינג, טיפוגרפיה והררכיות אנפורמציה וכו' יהיו אבני הבניין אתם נשחק כדי ליצור משמעות ושפה.

הקורס בוחן את שיטות העבודה של הסטודנט ותבניות החשיבה בהם הוא עובד, ומציע בעזרת סדנאות מעשיות בכיתה דרכים להעשיר ולגוון אותן. בסדנאות נפרק את תהליכי העבודה על פרוייקט, נשאל שאלות ונבחן דרכים ליצירת סקיצות מגוונות, לצביעה ויצירת משמעות בעזרת צבע, לקריאות ובהירות בעזרת היררכיה, נבחן מה הגודל בו נח לסטודנט.ית לעבוד ועוד. הסדנאות בכיתה ייתמכו בתהליך העבודה של הסטודנט.ית על פרויקטי הבית ויעשירו אותם.

הקורס בנוי מתרגילים בסדר מורכבות עולה, מאיור ועיצוב של אות או מילה ועד לסדרת פוסטרים.

השיעור יתקיים במתכונת סדנא הכוללת עבודה בכיתה והרצאות. בנוסף לסדנאות הבוחנות שיטות עבודה יכיל הקורס סדנאות ללימוד מיומנויות כגון, לטרינג, שימוש בצבע וטכניקות איור.