המחשה ב' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

המחשה ב'

קוד
20009
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00