עיצוב מגדר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב מגדר

קוד
1700713
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

לכל אורך ההיסטוריה, מעצבים לקחו חלק בעיצוב "נשיות" ו"גבריות" כשתי קטגוריות נפרדות. עם העלייה במודעות למגדרים אחרים, נוצרו בשנים האחרונות גישות עיצוב שמערערות על החלוקה הדיכוטומית. נביט אל העבר, ההווה והעתיד של מגדור העיצוב: נראה כיצד עיצוב יצר שני מגדרים לאורך ההיסטוריה, ננתח סמנטיקה של עיצובים ממוגדרים ונדון בהטיות מגדריות, נבחן באופן ביקורתי אסטרטגיות לעיצוב מגדר כגון עיצוב אינקלוסיבי ועיצוב ניטרלי, נקרא ונגיב למניפסטים עיצוביים ביחס למגדר, ונדמיין עתידים לעיצוב מעבר לבינארי. הקורס יסתיים בכתיבת עבודה בקבוצות המיישת את הכלים והתובנות שנרכשו בקורס.