קורס בחירה: סדנת ירושלים: האגן הקדוש בעדשה מצומצמת (מרוכז) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס בחירה: סדנת ירושלים: האגן הקדוש בעדשה מצומצמת (מרוכז)

קוד
70185
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שישי
בשעה 11:00 - 12:00