מידע למרצה
معلومات المحاضر
Teacher Information

לכל מרצה קיימת תיבת דוא"ל אישית בבצלאל.

דוא"ל זה מתפרסם באתר בצלאל וב MOODLE.
חשבון מייל זה מאפשר (פרט לדוא"ל) גישה לאיכסון בשירותי הענן של MICROSOFT והרשאות לאפליקציות OFFICE להתקנה על עד 5 מכשירים.

מתיבה זו מבוצעת הפניה אוטומטית של כל הדוא"לים לכתובת המייל האישית. ניתן לבטל זאת ולפעול ישירות מול דוא"ל בצלאל.

לקבלת סיסמה לכניסה לדוא"ל ותמיכה בהתקנה ובשימוש יש לפנות במייל למורן.