מידע לסטודנט/ית
معلومات الطالب
Student Information

מערכת MOODLE (סטודנטים)
מכילה חומרי למידה אותם מעלה המרצה עבור הסטודנטים/יות
בקורסים הנלמדים. כמו כן היא משמשת לעיתים להגשת מטלות ולמבחנים.

במקרה של קושי בכניסה ישירה ניתן לעבור ממסוף הסטודנטים למערכת MOODLE. במערכת זו לא מוצגים ציונים, ופרטים מנהליים אחרים כגון מערכת שעות.

כניסה למערכת
מס' הזהות והקוד האישי (מס' תעודת זהות ללא אפס מקדים, סיסמה עם).
לבירורים בנושאי סיסמאות יש לפנות רק למרכז הפניות לסטודנטים.

הוראות כניסה

העלאת מטלות/מבחני בית/עבודות 

 

כניסה ל MOODLE לתלמידי תעודה בעיצוב פנים