מידע לסטודנט/ית
معلومات الطالب
Student Information

כאן ניתן לבצע כניסה ישירה למסוף הסטודנטים

מסוף הסטודנטים מאפשר צפיה בפרטים מנהליים שלך - רשימת הקורסים, מערכת שעות, ציונים וכו' - כל הנתונים שעליהם אחראית מזכירות המחלקה.
כמו כן ניתן לעבור ממסוף הסטודנטים ל מערכת MOODLE.

כניסה למערכת
מס' הזהות והקוד האישי (מס' תעודת זהות ללא אפס מקדים, סיסמה עם).
לבירורים בנושאי חסימות וסיסמאות יש לפנות רק למרכז הפניות לסטודנטים.

הוראות כניסה