הרשמה לחונכות אישית ללקויי למידה, עולים חדשים ובעלי צרכים ייחודיים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

בקשה לחונכות אישית ללקויי למידה, עולים חדשים ובעלי צרכים ייחודיים

במסגרת פרויקט החונכות האישית ניתן סיוע לימודי בתחומים שונים לסטודנטים המבקשים זאת, בהיקף של שעתיים שבועיות. הסיוע ניתן על-ידי סטודנטים בשנים מתקדמות יותר בתחומים הבאים: לימודי היסטוריה ותיאוריה, לימוד תכנות מחשב, לימוד אנגלית, וכן בקשות על-פי צרכים ייחודיים לסטודנט. סטודנטים המעוניינים בקבלת סיוע זה מתבקשים למלא את הטופס שבהמשך ולשלוח אותו עד היום הראשון ללימודים.

 

סיבת הקושי (ניתן לבחור כמה סיבות)
סוג הקושי הצפוי (ניתן לסמן יותר מאחד)
(לימודים עיוניים - קריאת מאמרים, כתיבת עבודות)