אירועים- מרחב להוגנות מגדרית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים