מידע למרצה
معلومات المحاضر
Teacher Information

ארגון מרצי בצלאל

ארגון מרצי בצלאל מייצג את כלל ציבור המרצים בבצלאל בכל הנוגע לתנאי עבודה ולנושאים מקצועיים מול הנהלת האקדמיה, רשויות המדינה וכל מוסד או גורם אחר, ומקיים שיתוף פעולה עם ארגוני מרצים ומוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל.

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של הארגון המתווה את מדיניותו, בה נבחרים יו"ר הארגון וועד הארגון המופקדים על הניהול השוטף ומדווחים לאסיפה על פעולותיהם, והחלטותיה מחייבות את כל מוסדות הארגון וחבריו.

בעלי תפקידים

יו"ר הארגון
אדר' מוטי בודק
טל: 050-5266820
bodek@bezalel.ac.il

 

מזכירת הארגון
אילת אלבז
טל: 02-5893291
ayelet@bezalel.ac.il


ועד הארגון
איתן שוקר מהמחלקה לצילום
טליה טוקטלי מהמחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית
רונן לייבמן מהמחלקה לאמנות
דר' בועז תמיר מהמחלקה לתרבות חזותית וחומרית
רענן גבאי מהמחלקה לארכיטקטורה

סיוע למרצים מול הגורמים המתאימים במחלקות ובהנהלת האקדמיה בנושאים שונים:

 • הדרכה וסיוע לחברי הסגל בהליכי קידום בדרגות ובועדות המינויים ובנושאים תקנוניים נוספים.
 • הדרכה וטיפול בנושא שימוש בקרנות השתלמות השונות.
 • סיוע הסבר וטיפול בנושא מימוש הזכויות בעת היציאה לפנסיה.
 • סיוע בקבלת פיצויים למורים מן החוץ שסיימו את עבודתם.
 • ייצוג וסיוע בנושא זכויות שונות כגון שבתון, חופשה ללא תשלום, ניצול ופדיון ימי מחלה כדומה.
 • מגעים שוטפים מול הנהלת האקדמיה לפתרון בעיות פרסונליות נקודתיות תוך שיתוף פעולה.
 • ייצוג האינטרסים של המרצים בסנט האקדמיה ובחבר הנאמנים.
 • השגת הסדר עם ארגון צ'ופר המעניק הנחות בנושאי נופש תרבות וצרכנות. (בשיתוף אגף משאבי אנוש).
 • סיוע בארגון אירועים משותפים לסגל המנהלי והאקדמי.
 • פעילות לארגון חופשות מסובסדות.
 • תמיכה בשיפור תנאי ניצול הקרן הדולרית.

שותפות פעילה בהקמת "מועצת ארגוני הסגל במוסדות להשכלה גבוהה" הכוללת נציגים של 21 מוסדות אקדמיים שאינם אוניברסיטאות לצורך פעילות משותפת מול המל"ג לשיפור תנאי העבודה.

 • מוטי בודק נבחר בחודש מאי 2007 למשנה ומ"מ יו"ר המועצה.
 • קיום פגישות עם גורמים ציבוריים רבים לצורך קידום מטרות הארגון והאקדמיה וביניהם שר החינוך, חברי כנסת, ואנשי המל"ג והות"ת.
 • הופעות בפני ועדת שוחט העוסקת בעתיד ההשכלה הגבוהה, לצורך הדגשת מעמדה המיוחד של בצלאל והבנת צרכיה המיוחדים, תוך תיאום עם ההנהלה והועד המנהל מתוך כוונה לשפר את תנאי ההעסקה ולהשוותן לאלה של האוניברסיטאות.
 • הופעות בנושאים אלה גם בפני מליאת ועדת החינוך של הכנסת וועדות המשנה השונות.
 • פעילות משותפת עם ארגון המרצים של האקדמיה למוסיקה ומחול, המקבילה לבצלאל במעמדה האקדמי.