אדריכלות נוף .B.L.A- תואר ראשון - תקנונים ונהלים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים