התכנית לתואר שני באמנויות
برنامج اللقب الثاني في الفنون
Master's Program in Fine Arts (M.F.A)

מתעניינים/ות בלימודים?

מתעניינים/ות בלימודים? השאירו פרטים ונחזור אליכם/ן

ההרשמה לתכנית התואר השני באמנויות בעיצומה.

דרישות קדם להצגת מועמדות:

רשאים להציג מועמדות בעלי תעודת .B.A, B.F.A., B. Des., B.Sc., B. Arch., B.Ed , בוגרי האוניברסיטאות, בצלאל או כל מוסד אקדמי הזכאי להעניק תואר ראשון, שיעמדו בתנאי הקבלה.

על המועמד/ת להציג ציון משוקלל של 80 לפחות במסגרת הלימודים לתואר ראשון. מועמדים ומועמדות שממוצע ציוניהם נמוך מהנדרש (בין 75-79) והרואים עצמם ראויים להתקבל לתכנית רשאים להגיש בקשה מיוחדת לוועדת הקבלה, ויחויבו בקורסי השלמה בהם יידרשו להשיג ציון משוקלל של 80 לפחות.

על המועמד/ת להציג תעודות על הלימודים האקדמיים הבאים:

שלושה מבואות תקופתיים בתולדות האמנות: 6 ש”ש
באחד המבואות תתקיים הדרכה נוספת על השיעור: 1 ש”ש
אסתטיקה: 1 ש”ש
פרוֿסמינר בתקופת ההתמחות (כולל כתיבת עבודה): 2 ש”ש
סמינר בתקופת התמחות (כולל כתיבת עבודה): 2 ש”ש
שיעורים או תרגילים מתקדמים: 4 ש”ש
סה”כ: 16 ש”ש

מועמדים ומועמדות שאינם עומדים בדרישות קדם אלה יוכלו, במידה ויתקבלו, להשלים את לימודיהם לפני תחילת לימודי התואר השני, או במהלך ועד תום שנת הלימודים הראשונה. סטודנטים שידרשו לקורסי השלמה יחויבו בשכר לימוד בהתאם למספר נקודות החובה שיידרש ללמוד.

מועמדים ומועמדות מצטיינים, שאין להם תואר אקדמי, ואשר יוכיחו הישגים גבוהים במיוחד ויכולת לקיים עבודת סטודיו עצמאית, יוכלו להגיש מועמדותם למסלול של לימודי המשך: תכנית לימודי תעודה שאינה מקנה תואר אקדמי. מספר המקומות במסגרת זו מצומצם ואין האקדמיה מתחייבת לקבל מועמדים ומועמדות במסגרת כאמור. שכר הלימוד במסגרת זו שונה וגבוה יותר מהתכנית האקדמית.

הלימודים באקדמיה מתנהלים ברובם בשפה העברית. על הסטודנטים והסטודנטיות בתואר השני, להיות ברמת עברית המאפשרת את לימודיהם המעשיים והעיוניים.

תהליך ההרשמה:

על כל הנרשמים לבצע הרשמה מקוונת ולהעלות את מסמכי הרישום, תרגיל הבית ותיק העבודות על פי הנחיות שיישלחו לאחר ביצוע ההרשמה.

שלב א’: בחינת תיק העבודות ומסמכי הרישום

השלב הראשון של תהליך הקבלה כולל בחינה של תיקי עבודות, קורות חיים, גיליון ציונים והצהרת כוונות של המועמדים ללא נוכחותם. מועמדים שיעברו את שלב המיון הראשון יזומנו לראיון קבלה.

שלב ב’: ראיון קבלה

לראיון הקבלה יזומנו מועמדים ומועמדות אשר עברו בהצלחה את שלב המיון הראשון. זימון אישי ישלח במייל בתום השלב הראשון.

 

לפירוט על התהליך ולהרשמה לתכנית לחצו כאן.

מה קורה בתכנית