רוג'ר באלן: חדר הצללים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

רוג'ר באלן: חדר הצללים

תאריך:
18.3.08

בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים: המחלקה לצילום

מתכבדים להזמינכם

להרצאה ודיון של הצלם רוג'ר באלן אשר תתקיים ביום שלישי, 18.3.08 בשעה 10:00 באודיטוריום 222.

במהלך ההרצאה יוקרן הסרט "מומנטו מורי"

תערוכת צילומים של הצלם רוג'ר באלן תוצג בין התאריכים 12.3.08 עד 17.4.08:

ימים ראשון עד חמישי בין השעות  10:00-16:30בגלריה במחלקת צילום קומה 8.