Anesthetic - גיא און ואלי סינגלובסקי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Anesthetic - גיא און ואלי סינגלובסקי

תאריך:
1.5.19

תערוכה במחלקה לצילום, אוצרת: אילנית קונופני
הגלריה של המחלקה לצילום, בצלאל | פתיחה: 1.5.2019, 13:00

לצפיה בהזמנה

הפרקטיקה של גיא און ואלי סינגלובסקי, בוגרי המחלקה לצילום בבצלאל, מתחילה מתוך עניין במסורת צילומית ומתוך חקירה של תהליכים כימיים וטכנולוגיים מההיסטוריה של הצילום, שבעקבותיהם הם יוצאים לחיפוש אחר צורה, תוכן או המצאה.
עבודותיהם בוחנות את הדרך שבה הצפה חושית (באמצעות ריוויון צבע או דימוי מפתה) מסוגלת להוביל לתרדמת תרבותית-חברתית, ואילו גוף או מערכת מושתקים וממושטרים במצב של הרדמה (Anesthetic) יכולים להתעורר אל יצירה. בדומה לגוף באלחוש המאבד מן היכולת לחוש בכאב, נמצא בקהות חושים, בהפרעה עצבית, הופך אילם, מפורק ומעורבב - תרבות באלחוש מאבדת אותות של חישה ורגש של מאפייניה, מובילה אל קיפאון אנושי וניכור. ממצבים אלה, של הצטמצמות והתפוררות מפציע החדש.