Futurismo che Passione | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Futurismo che Passione

תאריך:
9.6.09

בסרט התעודה נאספו תמונות נדירות של פיליפו תומאסו מרינטי, מייסד התנועה הפוטוריסטית, משנות השלושים של המאה העשרים. מרינטי מדקלם את האירו-פואמה ('Aeropoema'), את 'הפצצת אדריאנופוליס'  ואת 'מלים חופשיות' שאונגרטי ((Ungaretti ופלצסקי (Palazzeschi) מזכירים כאבני היסוד של הפוטוריזם הספרותי, שראשיתו עם פאפיני ((Papini, סופיצ'י ((Soffici וקמפאנה Campana)).

בסרט גם נצפה בבנה  (Bene )מקריא את הטקסט של מניפסט היסוד של הפוטוריזם אשר פורסם ביומן הצרפתי "לה פיגארו" ב-20 בפברואר 1909. בנוסף נראה את האבר  (Haber)ופרנטי(Parente), מציגים את הפרובוקציות של התיאטרון הפוטוריסטי.

לצד התבוננות באופן בו הוקמה התנועה, עוסק הסרט גם בקארה Carra)) ובסבריני ((Severini המשחזרים את לידת הפוטוריזם בציור ומפענחים את תרומתם הייחודית של בוצ'וני ((Boccioni ובאלה (Balla), עם הצורות הדינאמיות שלו.

קטעי סרטים פרי דמיונו הקודח של ברגאליה ((Bragaglia, נכללים בסרט לצד רישומי העיר החדשה של  האדריכל סנטאיליה ((Sant'Elia שנהרג במלחמת העולם הראשונה. את הסרט מלווים צלילי תופיו של  רוסולוRussolo) ), צלילים המחקים את רעשי העיר ואף שירים שליוו את פעילותו הפוליטית של מרינטי – במהלך קרבות, הפגנות רחוב וגיבוש קבוצות פוליטיות חדשות.

הסרט מבוסס על קטעי ארכיון, ציורים, תמונות וכרזות. הוא מתחקה אחר נטייתו של מרינטי לכתוב על גבי כל מצע אפשרי: גלויות, מכתבים, כרזות וכמובן גם כרוזים שכן המדיום הוא המסר בפוטוריזם.

כרטיסים בקופת הסינמטק

02-5654333