Transforming Healthcare through Art and Design | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

Transforming Healthcare through Art and Design

תאריך:
10.6.21

רשות המחקר והחדשנות ומעבדה 212 בבצלאל קיימו אירוע זרקור בינלאומי למחקר המתקיים באקדמיה בתחומי העיצוב והרפואה. בצלאל מקדמת בשנים האחרונות מספר מיזמים פורצי דרך בתחום הבריאות והרפואה בשיתוף עם גורמי תעשייה, ממשל ובתי חולים, בארץ ובעולם.

בין המיזמים שהוצגו: פרוייקט SHAPE בשיתוף עם המרכז הרפואי סוראסקי (ביה"ח איכילוב) ומרכז המחקר סלואן-קטרינג בניו יורק המפתח כלים לזיהוי מוקדם של סרטן העור; פרויקט FLORENCE, בשיתוף המרכז הרפואי סורוקה, אשר הקים מעבדת עיצוב בתוך בית החולים; פרויקט ATTUNE בשיתוף אוניברסיטת טוקיו המפתח כלי אבחוני ביתי מבוסס צליל; ופרויקט "אור אפור" בשיתוף החברה הביוטכנולוגית MDB, המפתח אמצעים למדידת כאב.

10.6.21 | 16:00 | אירוע מקוון