זכויות והתאמות לסטודנטים וסטודנטיות בשירות מילואים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

זכויות והתאמות לסטודנטים וסטודנטיות בשירות מילואים

פורסם ב
8.11.23

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים הקימה קרן חירום שמטרתה, בין היתר, תמיכה במשרתות ובמשרתי המילואים שגויסו בצו 8 למלחמה ובמסגרתה יוענקו עם שובם מלגות סיוע לפי מצב סוציו-אקונומי.
כמו כן, האקדמיה מתחייבת לעשות כל שניתן בכדי לשלב את המשרתים.ות חזרה במהלך הלימודים הסדיר ולעשות הכל בכדי שלא ייפגעו.

לכל הפרטים על זכויות והתאמות לסטודנטים בשירות מילואים