STILL | תערוכה קבוצתית של בוגרי ובוגרות המחלקה לצילום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

STILL | תערוכה קבוצתית של בוגרי ובוגרות המחלקה לצילום

תאריך:
30.11.21

בספרו ״צילום קולנוע צילום״ דן דייוויד קאמפני ביחסים בין צילום לקולנוע. הוא מנסח את מאפייניו של הצילום הבודד, מתוך ניסיון לאמוד את הדמיון והשוני ביניהם. קאמפני מתאר את תצלום הסטילס במילים שעשו בהן שימוש עם הולדת הצילום ועושים בהן שימוש גם היום: הזמן נעצר, הזרימה קפאה, אין־תנועה, צורות נחרטו, הדימוי נקבע, נלכד הרגע, הבלתי נראה נחשף, נותר נטוע בעבר, משתהה, מחליף את הסובייקט הנעדר או את הרגע שחלף, משמש אמצעי אישי לזכירה, נייח ודומם.

על פניו התצלום נותר מאחור, בעברו, מקבע מציאות, מעיד על דברים שחלפו - אך בו בזמן הוא נקשר בברור לרציפות ולמשך. ״ברגע האחרון והמכריע שלו, צילום יוצר הצטלבות חוזרת ואינסופית של שני מבטים. האחד, נוצר מתוך הדימוי ומתקיים במרחב הזמני של התמונה; השני, דורש התבוננות מעמיקה ותוֹבנה, ומתמקד בדימוי כעבר הווה.״ לוסיה מוהולי כתבה במאה העשרים שלא ניתן יותר לדמיין את החיים ללא תצלומים. במאה הנוכחית, בעידן שהוגדר כפוסט-צילום רווי טכנולוגיות מתקדמות - השתהות בתוך דימוי בודד מדגישה את חווית הזמן וההתנסות בו.

המחלקה לצילום מזמינה את הקהל הרחב לתערוכה STILL, אסופה של עבודות ומבטים של בוגרות המחלקה לצילום ובוגריה משלוש השנים האחרונות: אלומה מישר, אריאל הכהן, דפנה אמירה, לי אן ברכה, ליאת סטולרו, מיכאל צור, סתיו צור.  עבורם התצלום בחרישיותו מתפקד כתוסף, עדיין/עוד, הרחבה של המבט, הגדלה, העצמה של שבריר שניה, הוא נועד להעשיר, להעניק גודש או תמצית של נוכחות, הוא עמידה איתנה, הוא דימוי בודד והוא הויה שלמה.

אוצרים: אילנית קונופני ודוד עדיקא

25.11.21-9.12.21
אירוע פתיחה | 30.11.21 | 12:30

הזמנה