קול משארית ימי | פרופ׳ ששון צחייק | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול משארית ימי | פרופ׳ ששון צחייק

תאריך:
6.4.22

המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית מזמינה לתערוכת שירה של פרופ' ששון צחייק, "קול משארית ימי" ולהרצאה במסגרתה תחת הכותרת "כימיה ואהבה".

הרצאה: יום שני | 4.4.22 | 13:00
אודיטוריום ריבמן

פתיחה: יום רביעי | 6.4.22 | 13:00
המעבדה לשירה, המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, קומה 4