Haifa Re-imagined | פתיחת תערוכה של בית הספר לארכיטקטורה בחיפה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Haifa Re-imagined | פתיחת תערוכה של בית הספר לארכיטקטורה בחיפה

תאריך:
27.11.22

בית הספר לארכיטקטורה מזמין את הקהל הרחב לפתיחת התערוכה 'Haifa Re-imagined':

בתערוכה יוצגו עבודות מאת סטודנטים וסטודנטיות מבית הספר לארכיטקטורה, שחקרו את הסימפטומים הסביבתיים של עידן המכונה בהקשריו החיפאיים הייחודיים, והציעו תשתית אתית פוסט-תעשייתית חדשה לתרבות בנייה ומחזור אתרים קיימים בחיפה.

העבודות נוצרו במסגרת פרויקט CONSIDER - שיתוף פעולה של בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, עיריית חיפה וקונסורציום בינלאומי בתמיכת המועצה האירופית, העוסק בניהול בר קיימא של אתרי מורשת תעשייתיים.

אירוע פתיחה:

יום ראשון | 27.11.22 | 19:30

רחוב שפירא 4, חיפה