מפגש עיר-נחל וים | הרצאה בתכנית לתואר שני בעיצוב אורבני | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מפגש עיר-נחל וים | הרצאה בתכנית לתואר שני בעיצוב אורבני

תאריך:
21.12.22

התכנית לתואר שני בעיצוב אורבני בבית הספר לארכיטקטורה, מזמינה להרצאתו של דר' אדר' גבריאל שוויקה, סטודיו סברה, שיציג את הגישה התכנונית של הסטודיו להצעה הזוכה בתחרות לתכנון מרחב הגעתון, נהריה. 

בהרצאתו יספר על הרקע ועקרונות התכנית, וכיצד ניתן לקדם התפתחות אורבנית על ידי עיבוי עירוני בר קיימא תוך התבססות על המפגש והאיחוד שבין המים, העיר, הטבע והקהילה.

יום רביעי | 21.12.22 | 19:00

אודיטוריום בית הספר לארכיטקטורה

שמואל הנגיד פינת בצלאל 1, מרכז העיר ירושלים